CjenikCIJENA SMJEŠTAJA:

Odluka o novim cijenama smještaja u Domu - 2017.

postheadericon Pokretni korisnici: 3.000,00 kn/mj

postheadericon Polupokretni korisnici: 3.200,00 kn/mj

postheadericon Nepokretni korisnici: 3.600,00 kn/mj

1. POKRETNI KORISNICI

Opis kategorije: usluga smještaja pruža se funkcionalno neovisnom korisniku koji samostalno zadovoljava svoje potrebe, a iz zdravstvenog stanja se može zaključiti da mu pomoć druge osobe nije potrebna

Obveze Doma: pokretnim korisnicima u sklopu aktivnosti osigurava se promatranje korisnikova stanja, pomoć pri nabavi lijekova, pomoć pri ostvarivanju prava na usluge primarne zdravstvene zaštite i specijalističke preglede, kontrola vitalnih funkcija po potrebi, vođenje dokumentacije u svezi brige o zdravlju, pranje i peglanje veša, pranje, peglanje i promjena posteljine, čišćenje prostorije u kojoj boravi korisnik, pripremanje hrane (tri obroka dnevno) i serviranje obroka, slaganje i podjela terapije.

Cijena smještaja: 3.000,00 kuna mjesečno

2. POLUPOKRETNI KORISNICI

Opis kategorije: usluga smještaja pruža se djelomično ovisnom korisniku kojemu je potrebna pripomoć pri zadovoljenju osnovnih potreba

Obveze Doma: polupokretnim korisnicima u sklopu aktivnosti uz sadržaj iz prvog stupnja dodatno se osigurava podjela i briga o uzimanju terapije, kontrola vitalnih funkcija najmanje jednom tjedno, pratnja pri ostvarivanju usluga primarne zdravstvene zaštite i specijalističke zdravstvene zaštite, ako se to ne može osigurati uz pomoć članova obitelji ili na drugi način, pomoć pri kupanju, pomoć pri hranjenju, pomoć pri oblačenju, pranje i peglanje veša, pranje, peglanje i promjena posteljine, čišćenje prostorije u kojoj boravi korisnik, pripremanje hrane (tri obroka dnevno) i serviranje obroka.

Cijena smještaja: 3.200,00 kuna mjesečno

3. NEPOKRETNI KORISNICI

Opis kategorije: usluga smještaja pruža se funkcionalno ovisnom korisniku kojem je potrebna pomoć druge osobe u zadovoljenju svih potreba u punom opsegu

Obveze Doma: nepokretnim korisnicima u sklopu aktivnosti uz sadržaj iz prvog stupnja dodatno se osigurava kontinuirano praćenje fizičkog i psihičkog stanja te zadovoljavanje osnovnih životnih potreba korisnika (disanje, unos hrane i tekućine, kretanje, dizanje iz kreveta, odmor i spavanje, oblačenje, prošetavanje), promatranje korisnikovog stanja u svrhu utvrđivanja potreba za zdravstvenom njegom, planiranje zdravstvene njege, provođenje planiranih postupaka zdravstvene njege i provjere uspješnosti zdravstvene njege, kompletna zdravstvena njega, pranje i kupanje pri svakom mijenjanju pelena, sudjelovanje u pripremi i provođenju jednostavnih medicinsko-tehničkih zahvata, primjena peroralne i parenteralne terapije prema uputi liječnika, nabavka lijekova, kontrola izlučevina, kontrola vitalnih funkcija najmanje jednom u dva dana, pranje i peglanje veša, pranje, peglanje i promjena posteljine, čišćenje prostorije u kojoj boravi korisnik, pripremanje hrane (tri obroka dnevno) i serviranje. Korisnicima se osigurava i pratnja pri ostvarivanju usluga primarne zdravstvene zaštite i specijalističke zdravstvene usluge, ako se to ne može osigurati uz pomoć članova obitelji ili na drugi način.

Cijena smještaja: 3.600,00 kuna mjesečnoNATRAG

Posljednje novosti

SVE NOVOSTI