Dokumenti

OPĆI AKTI DOMA

DOKUMENTACIJA ZA SMJEŠTAJ OPĆI AKTI DOMA PRORAČUN JAVNA NABAVA PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA UNUTARNJE USTROJSTVO NATJEČAJI
ikona
26.11.2018.  Statut Doma Šandrovac   
dividerikona
7.2.2018.  Pravilnik o prijemu, boravku i otpustu korisnika Doma za starije i nemoćn...   
dividerikona
7.2.2018.  Pravilnik o kućnom redu Doma za starije i nemoćne osobe Šandrovac...   
dividerikona
6.7.2017.  Odluka - dotiranje troškova smještaja u Domu Šandrovac u 2017.g.   
dividerikona
8.5.2017.  Zakoni i propisi   
dividerikona
8.5.2017.  Procedura stvaranja ugovornih obaveza   
dividerikona
8.5.2017.  Pravilnik o bagatelnoj nabavi roba, radova i usluga   
divider

Posljednje novosti

SVE NOVOSTI