Dokumenti

PRORAČUN

DOKUMENTACIJA ZA SMJEŠTAJ OPĆI AKTI DOMA PRORAČUN JAVNA NABAVA PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA UNUTARNJE USTROJSTVO NATJEČAJI
ikona
30.1.2019.  Godišnje financijsko izvješće za 2018. godinu   
dividerikona
30.1.2019.  Dokaz o predaji godišnjeg financijskog izvješća za 2018. godinu   
dividerikona
24.12.2018.  Proračun za 2019. godinu   
dividerikona
24.12.2018.  Obrazloženje proračuna za 2019. godinu   
dividerikona
24.12.2018.  Plan i program rada za 2019. godinu   
dividerikona
26.11.2018.  IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA DOMA ZA 2018.GODINU   
dividerikona
3.1.2018.  Financijski plan Doma za starije i nemoćne osobe Šandrovac za 2018.g. ...   
dividerikona
3.1.2018.  Obrazloženje Financijskog plana Doma za starije i nemoćne osobe Š...   
dividerikona
3.1.2018.  Plan i program rada Doma za starije i nemoćne osobe Šandrovac za 2018....   
divider

Posljednje novosti

SVE NOVOSTI