Dokumenti

JAVNA NABAVA

DOKUMENTACIJA ZA SMJEŠTAJ OPĆI AKTI DOMA PRORAČUN JAVNA NABAVA PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA UNUTARNJE USTROJSTVO NATJEČAJI
ikona
26.1.2019.  Plan nabave za 2019. godinu   
dividerikona
26.1.2019.  Izvršenje plana nabave za 2018. godinu   
dividerikona
26.1.2019.  Registar sklopljenih ugovora za 2018. godinu   
dividerikona
8.5.2017.  Izjava o nepostojanju sukoba interesa prema Zakonu o javnoj nabavi   
dividerikona
8.4.2016.  Pravilnik o bagatelnoj nabavi robe, radova i usluga   
dividerikona
8.4.2016.  Pravilnik stvaranja ugovornih obveza   
divider

Posljednje novosti

SVE NOVOSTI