Novosti

NOVE UPUTE ZA SPREČAVANJE I SUZBIJANJE EPIDEMIJE COVID-19 U DOMU ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE „ŠANDROVAC“11.5.2020.



 1. ZABRANA POSJETA KORISNICIMA, 



 1. ZABRANA IZLASKA KORISNICIMA, OSIM U OPRAVDANIM SLUČAJEVIMA (BOLNICA I SL.) 



 1. KORISNIK KOJI JE BIO NA DUŽEM LIJEČENJU U BOLNICI PRIMA SE TEK PO PRIMITKU NEGATIVNOG NALAZA NA SARS-COV-2, 



 1. SVAKODNEVNO KOD DOLASKA NA POSAO I PRI ODLASKU IZ SMJENE, ZAPOSLENICIMA SE BESKONTAKTNIM TOPOLOMJEROM MJERI TJELESNA TEMPERATURA I UTVRĐUJE SE IMAJU LI RESPIRATORNIH PROBLEMA. KOD OSOBE S POVIŠENOM TEMPERATUROM (37,2 STUPNJA I VIŠE) MJERI SE TEMPERATURA I STANDARDNIM TOPLOMJEROM POD PAZUHOM, TE SE ZAKLJUČAK DONOSI NA TEMELJU MJERENJA TEMPERATURE POD PAZUHOM. IZJAVU O TOME IMAJU LI RESPIRATORNE SIPTOME ILI DRUGE SIMPTOME BOLESTI ZAPOSLENICI SVJEDOČE POTPISOM U POSEBNU EVIDENCIJSKU KNJIGU. S TEMPERATUROM NIJE DOZVOLJENO RADITI, PRUŽATI SOCIJALNU USLUGU NITI DOLAZITI U PROSTOR POSLODAVCA ODNOSNO PRUŽATELJA USLUGE, 



 1. SVAKI ZAPOSLENIK KOJI TIJEKOM RADNOG VREMENA POSUMNJA ILI UTVRDI DA IMA POVIŠENU TEMPERATURU ILI BILO KAKVE RESPIRATORNE ILI DRUGE SIMPTOME BOLESTI OBVEZNO IH MORA PRIJAVITI GLAVNOM MEDICINSKOM TEHNIČARU ILI RAVNATELJU I NADLEŽNOM LIJEČNIKU OBITELJSKE MEDICINE TE SE UDALJITI S RADNOG MJESTA, 



 1. U SLUČAJU SUMNJE NA KONTAKT SA ZARAŽENIM ILI OBOLJELIM OD COVID-19, TELEFONOM SE ODMAH MORA JAVITI NADLEŽNOM EPDEMIOLOGU ILI U COVID AMBULANTU, TE NADLEŽNOM LIJEČNIKU OBITELJSKE MEDICINE. U SLUČAJU SAZNANJA NA MOGUĆEG PRENOSITELJA/MOGUĆI IZVOR INFEKCIJE SVAKI ZAPOSLENIK ODNOSNO PRUŽATELJ USLUGE DUŽAN JE ODMAH OBAVIJESTITI GLAVNOG MEDICINSKOG TEHNIČARA I RAVNATELJA,



 1. SVAKA OSOBA KOJI ULAZI U PROSTOR DOMA DUŽNA JE OBVEZNO DEZINFICIRATI RUKE SREDSTVOM ZA DEZINFEKCIJU ODMAH PO ULASKU I MJERI MU SE TJELESNA TEMPERATURA NA ISTI NAČIN KAO I ZAPOSLENICIMA.


(MJERU PROVODI DJELATNIK U SMJENI IZ ODJELA POJAČANE NJEGE), 



 1. SVI RADNICI I PRUŽATELJI SOCIJALNIH USLUGA MORAJU SE PRIDRŽAVATI MJERA FIZIČKE UDALJENOSTI I UKOLIKO BORAVE U ZAJEDNIČKIM PROSTORIJAMA MORAJU POŠTIVATI MJERU RAZMAKA OD 2 METRA TE DA IH ISTOM PROSTORU NE BORAVI VIŠE OD PETERO ODNOSNO MANJE, OVISNO O VELIČINI PROSTORA, 



 1. ZAJEDNIČKE PROSTORE OBVEZNO JE PROZRAČIVATI DVA PUTA DNEVNO NAJMANJE POLA SATA UZ NADZOR ULAZNIH VRATA RADI ZABRANE ULASKA. (ODGOVORNA SPREMAČICA U DOMU), 



 1. SOBE KORISNIKA OBVEZNO PROZRAČIVATI NAKON SVAKE NJEGE U TRAJANJU OD MINIMALNO POLA SATA ODNOSNO PRIMJERENO ZDRAVSTVENOM STANJU KORISNIKA I VREMENSKIM PRILIKAMA (ODGOVORNA DEŽURNA MEDICINSKA SESTRA/NJEGOVATELJ), 



 1. KVAKE NA ULAZNIM VRATIMA OBVEZNO POPRSKATI DEZINFEKCIJSKIM SREDSTVOM SVAKA 2 SATA (SPREMAČICA U SMJENI ILI DJELATNIK ODJELA POJAČANE NJEGE UZ POTPIS I NAZNAKU VREMENA U BILJEŽNICI ZA EVIDENCIJU), 



 1. NAJMANJE JEDNOM DNEVNO OBAVEZNO DEZINFICIRATI ELEKTRIČNE PREKIDAČE U PROSTORIJAMA, KVAKE U SVIM SOBAMA I KUPAONICAMA KORISNIKA TE RUKOHVATE U HODNICIMA (SPREMAČICE), MOBITELE SVIH KORISNIKA (SPREMAČICE), KVAKE U KUHINJI I SKLADIŠTIMA (KUHARICE I POMOĆNE KUHARICE), KVAKE U PRAONICI I PEGLAONI RUBLJA (SPREMAČICE), KAO I KVAKE I TELEFONE U UREDIMA ( RADNICI SVAKI U SVOM UREDU). SVI ZAPOSLENI PO ULASKU MORAJU DEZINFICIRATI VLASTITE MOBITELE, 



 1. OBLAČENJE RADNE OBUĆE I ODJEĆE PROVODITI U TO PREDVIĐENOM ZASEBNOM PROSTORU PEGLAONE RUBLJA, 



 1. ULAZNA VRATA OTVARAJU SE NA POZIV TELEFONOM ILI ZVONOM RADNIM DANOM OD 7 - 15 SATI. 



 1. PRIJE SVAKOG ULASKA U USTANOVU MORA SE PROĆI PREKO DEZBARIJERE. ZA ODRŽAVANJE DEZBARIJERE ZADUŽENA JE SPREMAČICA. DEZBARIJERU SVAKIH 3 SATA PRATI I PONOVNO NATAPATI DEZIFEKCIJSKOM OTOPINOM, 



 1. KUPOVINU ZA POTREBE KORISNIKA OBAVLJA ZA TO ZADUŽENI DJELATNIK DOMA, 



 1. ZA SVE KORISNIKE OBVEZA JE PRIDRŽAVANJE MJERE FIZIČKE UDALJENOSTI A UKOLIKO BORAVE U ZAJEDNIČKIM PROSTORIMA MORA SE DRŽATI RAZMAK OD 2 METRA TE POŠTIVATI DA IH NEMA VIŠE OD PETERO ODNOSNO MANJE U ISTOM PROSTORU, OVISNO O VELIČINI PROSTORA, 



 1. KORISNICI SU DUŽNI DEZINFICIRATI RUKE PRIJE SVAKOG OBROKA, A U SLUČAJU POJAVE EPIDEMIJE PREPORUČA SE DA SVAKI KORISNIK OBJEDUJE U SVOJOJ SOBI.


(ZA PRIDRŽAVANJE MJERE U ODNOSU NA KORISNIKE ODGOVORAN JE ODJEL POJAČANE NJEGE, 



 1. ODJEL POJAČANE NJEGE DOMA POZVATI ĆE HITNU MEDICINSKU SLUŽBU KADA JE KORISNIKU ŽIVOTNO UGROŽENO ZDRAVSTVENO STANJE NA BROJ 194, 



 1. KORISNIK SA RESPIRATORNIM SMETNJAMA, UKOLIKO NIJE U JEDNOKREVETNOJ SOBI, SMJEŠTA SE U SOBU ZA IZOLACIJU KOJU NE SMIJE NAPUŠTATI NITI BITI U IKAKVOM SOCIJALNOM KONTAKTU S DRUGIM KORISNICIMA. U SAMOIZOLACIJI O KORISNIKU SE BRINU ZAPOSLENICI KOJI SU RASPOREĐENI ZA PRUŽANJE USLUGA ISKLJUČIVO ZA TAKVE KORISNIKE, 



 1. DOZVOLJENA JE DOSTAVA HIGIJENSKIH POTREPŠTINA, NAMIRNICA I OSTALIH POTRPŠTINA OD STRANE ČLANOVA OBITELJI ZAPAKIRANIH U ORIGINALNOM PAKIRANJU, S ODGOVARAJUĆIM ROKOM TRAJANJA. ISTE SE NAKON ZAPRIMANJA ČUVAJU U ZASEBNOM SKLADIŠNOM PROSTORU NAJMANJE 3 DANA OD PREDAJE KORISNIKU. PAKETI SE PREDAJU NA SAMOM ULAZU KOD PRUŽATELJA USLUGA, A ZAPRIMAJU OD STRANE RAVNATELJA ILI OSOBE ODGOVORNE ZA RAD PRUŽATELJA SOCIJALNE USLUGE KOJA NIJE U IZRAVNOM KONTAKTU SA KORISNICIMA SMJEŠTAJA, 



 1. DOZVOLJENO JE PRUŽANJE FIZIKALNE OD STRANE FIZIOTERAPEUTA KOJEG OSIGURAVA SAM KORISNIK UKOLIKO ZDRAVSTENU USLUGU PRUŽA JEDINO KOD TOG PRUŽATELJA SOCIJALNIH USLUGA,



 1. DOSTAVU PRUZIMAJU NADLEŽNI RADNICI DOMA NA VANJSKIM VRATIMA, UZ OBVEZNU MJERU DEZINFEKCIJE RUKU I NOŠENJA ZAŠTITNE MASKE, 



 1. OMOGUĆUJE SE PRIJEM KORISNIKA NA PRIVREMENI SMJEŠTAJ U KRIZNIM SITUACIJAMA UZ OBVEZU NAJMANJE JEDNE SOBE ZA POTREBE IZOLACIJE KORISNIKA POD SUMNJOM NA COVID-19 TE OBVEZNO TESTIRANJE NOVOG KORISNIKA NA SARS-CoV-2 NEPOSREDNO PRIJE REALIZACIJE SMJEŠTAJA TE SAMOIZOLACIJU NOVOG KORISNIKA OD 14 DANA, 



 1. TIJELA OSOBA KOJE SU UMRLE PRIRODNOM SMRĆU (ZARAZNE I NEZARAZNE BOLESTI) KOD KOJIH NE POSTOJI SUMNJA NA NASILNU SMRT OSOBLJE TREBA UZ KORIŠTENJE OSOBNE ZAŠTITNE OPREME SMJESTITI U POSEBNU PROSTORIJU DO DOLASKA MRTVOZORNIKA. ODMAH PO SMRTI KORISNIKA TREBA PRIPREMITI POTREBNU DOKUMENTACIJU KAKO BI ISTA DOČEKALA MRVOZORNIKA SPREMNA,



 1. NEPRIDRŽAVNJE NAVEDENIH UPUTA I MJERA SMATRATI ĆE SE TEŠKIM POVREDAMA RADNE OBVEZE.


 
Ravnatelj:


Damir Kolar



Objavljeno: 11.5.2020.


Posljednje novosti

banner banner