SmještajKapacitet Doma je 50 korisnika, smještenih na odjel pojačane njege (prizemlje) i stambeni dio (kat).

Na odjel pojačane njege smještaju se korisnici sa specifičnim potrebama u dvokrevetne i trokrevetne sobe prilagođene njihovim potrebama.
Na stambenom dijelu smještaju se korisnici u dvokrevetne i četverokrevetne sobe.
Svaka soba ima priključak na TV-mrežu i mogućnost hitnog poziva u medicinsku sobu (SOS - centrala).
Kupaonice i toaleti prilagođeni su potrebama korisnika, kreveti imaju mogućnost podizanja, posjeduju držače i antidekubitne madrace.
Svaki korisnik ima ormar, noćni ormarić i za teže bolesnike ormarić sa stalkom za pomoć pri prehrani.NATRAG

Posljednje novosti

banner banner