Dokumenti

PRORAČUN

DOKUMENTACIJA ZA SMJEŠTAJ OPĆI AKTI DOMA PRORAČUN JAVNA NABAVA REGISTRI I EVIDENCIJE PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA UNUTARNJE USTROJSTVO NATJEČAJI SPONZORSTVA I DONACIJE POPIS ZAKONA I PROPISA JAVNOST RADA
ikona
PRORAČUN 2024.   
dividerikona
Financijski plan za 2024. godinu - Plan I program rada za 2024. godinu   
dividerikona
DOM obrazloženje proračuna za 2024. godinu   
dividerikona
Financijski plan 2024.   
dividerikona
PRORAČUN 2023.   
dividerikona
Izvršenje prihoda i rashoda od 1.1.-31.12.2023.   
dividerikona
Potvrda o predaji izvješća 2023.   
dividerikona
Bilješke 2023   
dividerikona
Referentna stranica 2023,   
dividerikona
Obrasci_financijskih_izvjestaja_v_8.1.3   
dividerikona
I. Izmjene i dopune financijskog plana za 2023.   
dividerikona
Financijski izvještaj 01.01.-30.09.2023   
dividerikona
Izvršenje prihoda i rashoda od 1.1. - 30.06.2023. godine   
dividerikona
Financijski izvještaj 01.01.-31.03.2023   
dividerikona
Izvršenje prihoda i rashoda od 1.1. - 31.12.2022. godine   
dividerikona
Proračun za 2023. godinu   
dividerikona
Plan i program rada za 2023. godinu   
dividerikona
Obrazloženje proračuna za 2023. godinu   
dividerikona
PRORAČUN 2022.   
dividerikona
Izvršenje financijskog plana za 2022. godinu   
dividerikona
I Izmjene financijskog plana za 2022. godinu   
dividerikona
Proračun za 2022. godinu   
dividerikona
GFI Bilješke 2022   
dividerikona
GFI Referentna stranica   
dividerikona
Potvrda o predaji GFI 2022.   
dividerikona
GFI 31.12.2022   
dividerikona
Obrazloženje proračuna za 2022. godinu   
dividerikona
Plan i program rada za 2022. godinu   
dividerikona
PRORAČUN 2021.   
dividerikona
Izvješće o poslovanju za 2021. godinu   
dividerikona
Izvršenje prihoda i rashoda od 1.1. - 31.12.2021   
dividerikona
1. izmjene i dopune Proračuna za 2021. godinu   
dividerikona
Proračun za 2021. godinu   
dividerikona
Plan i program rada za 2021. godinu   
dividerikona
Godišnje financijsko izvješće za 2021. godinu   
dividerikona
Potvrda o predaji GFI za 2021. godinu   
dividerikona
Obrazloženje proračuna za 2021. godinu   
dividerikona
PRORAČUN 2020.   
dividerikona
Izvršenje financijskog plana za 2020. godinu   
dividerikona
Izvješće o poslovanju za 2020. godinu   
dividerikona
Godišnje financijsko izvješće za 2020. godinu   
dividerikona
I. Izmjene I dopune proračuna za 2020. godinu   
dividerikona
Proračun za 2020. godinu   
dividerikona
Obrazloženje proračuna za 2020. godinu   
dividerikona
Plan i program rada za 2020. godinu   
dividerikona
PRORAČUN 2019.   
dividerikona
Izvršenje financijskog plana 1.1. - 31.12.2019. g   
dividerikona
Godišnje financijsko izvješće za 2019. godinu   
dividerikona
Dokaz o predaji godišnjeg financijskog izvješća za 2019. godinu   
dividerikona
I. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2019. godinu   
dividerikona
Proračun za 2019. godinu   
dividerikona
Obrazloženje proračuna za 2019. godinu   
dividerikona
PLAN I PROGRAM RADA ZA 2019. GOD   
dividerikona
PRORAČUN 2018.   
dividerikona
Godišnje financijsko izvješće za 2018. godinu   
dividerikona
Dokaz o predaji godišnjeg financijskog izvješća za 2018. godinu   
dividerikona
Proračun za 2018. godinu   
dividerikona
Obrazloženje proračuna za 2018. godinu   
dividerikona
PLAN I PROGRAM RADA ZA 2018 GOD   
divider

Posljednje novosti

banner banner